top of page
Türk Tarihinin ve Tarihçiliğinin Meseleleri

Hazırlayanlar:

Ahmet ŞİMŞEK - Mehmet TOPAL

 

Türkiye’deki tarihçilik kültürüne katkı sağlamak için düzenlenen tarihyazımı çalıştaylarının altıncısı, önde gelen tarihçilerin çerçeve konuşmaları ve bunlara yönelik müzakerelerle 06-08 Mart 2018’de, Eskişehir’de gerçekleştirildi. Ahmet Şimşek ve Mehmet Topal’ın hazırladığı bu çalıştay kitabında; dünyada tarihçilik alanındaki gelişmeler, destansı, hikayeci olarak nitelen tarihçilikten objektif, bilimsel olduğunu iddia eden tarihçilik tarzlarına tarihyazımında farklılıklar, Türkiye’de tarihçilik alanındaki yönelimleri belirleyen faktörler, Türk tarihine yüklenen misyon, popülist yayınların oluşturduğu bilgi kirliliği, ortak bir Türk tarihinin yazılması,  Türk tarihini daha iyi izaha imkan verecek yerli tezlerin ve teorilerin üretilmesi, yeni kavramsallaştırmalara gidilmesi, Türk toplumlarının zihniyet, düşünce ve kültür tarihini ele alan çalışmaların eksikliği, felsefe, ilahiyat ve dil gibi farklı disiplinlerle işbirliği yapılması, Türk tarihçiliğinde -bazı sorunların ortaya çıkmasına yol açan ve ciddi bir eleştiri konusu olan- Avrupa merkezciliğin etkileri, başka dillerde var olan kaynaklara nüfuz edecek yeterli filolojik donanımın olmaması gibi Türk tarihyazımının önemli başlıklarını bulacaksınız.

İslam Öncesi Türk Tarihinin Araştırma Problemleri Hakkında Düşünceler

Ahmet Taşağıl

Ortak Türk Tarihi Yazmanın Sorunları - Öneriler

Mehmet Alpargu

Ortak Türk Tarihi Dersi Kitabı Üzerine

Darkhan Kıdırali

Çağdaş Türk Dünyası Tarih Yazıcılığı: Tarihsel Süreç, Eğilimler ve Kavramsal Sorunlar

Ahmet Kanlıdere

Türkiye’de Selçuklu Tarihçiliğinin Meseleleri

Erkan Göksu

Osmanlı Klasik Dönem Tarihçiliğinin Sorunları - Öneriler

Özer Ergenç

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Zihniyet, Düşünce ve Kültür Tarihçiliği (Durum, Sorunlar, Öneriler)

Ahmet Yaşar Ocak

Cumhuriyet Tarihçiliğinin Sorunları ve Öneriler

Fatma Acun

Türk Tarihinin ve Tarihçiliğinin Meseleleri

Stok kodu: 978-605-81685-7-2
60,00₺ Normal Fiyat
48,00₺İndirimli Fiyat

 • Türkiye’deki tarihçilik kültürüne katkı sağlamak için düzenlenen tarihyazımı çalıştaylarının altıncısı, önde gelen tarihçilerin çerçeve konuşmaları ve bunlara yönelik müzakerelerle 06-08 Mart 2018’de, Eskişehir’de gerçekleştirildi.

  Ahmet Şimşek ve Mehmet Topal’ın hazırladığı bu çalıştay kitabında; İslam öncesi Türk tarihi, ortak Türk tarihi yazımı, ortak Türk tarihi dersi kitabı, çağdaş Türk dünyası tarih yazıcılığı, Türkiye’de Selçuklu tarihçiliği, Osmanlı klasik dönem tarihçiliği, Selçuklu ve Osmanlı dönemi zihniyet, düşünce ve kültür tarihçiliği, Cumhuriyet tarihçiliği gibi Türk tarihyazımının önemli meselelerini bulacaksınız.  

  Ahmet Taşağıl / Ortak Türk Tarihi Yazmanın Sorunları
  Mehmet Alpargu/ Ortak Türk Tarihi Dersi Kitabı Üzerine
  Darkhan Kıdırali / Çağdaş Türk Dünyası Tarih Yazıcılığı: Tarihsel Süreç, Eğilimler ve Kavramsal Sorunlar
  Ahmet Kanlıdere/ Türkiye’de Selçuklu Tarihçiliğinin Meseleleri
  Erkan Göksu / Osmanlı Klasik Dönem Tarihçiliğinin Sorunları
  Özer Ergenç / Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Zihniyet, Düşünce ve Kültür Tarihçiliği
  Ahmet Yaşar Ocak / Cumhuriyet Tarihçiliğinin Sorunları
  Fatma Acun / Değerlendirme

bottom of page