top of page
Türkiye'de Eski Türk Tarihçiliği

Yazar:

Yusuf AKBABA

 

Türkiye’de sınırlı kalan tarih yazımı alanında ilklerden olan bu kitap, Avrupa’da gelişen milliyetçilik akımı ve ortaya atılan teorilerin etkisi ile giderek popülerlik kazanan köken araştırmalarının bir sonucu olarak Türkiye’de başlayan eski (İslamiyet’ten önceki) Türk tarihçiliğinin gelişim sürecini anlatan bütüncül bir çalışmadır.
Cumhuriyet döneminde Türkiye’de tarih yazımının temel konularından olan eski Türk tarihçiliğinde yürütülen çalışmaları; dönemlerinin en mühim tarihçilerinin eserlerinden örnekler, tarihçiliğe damgasını vuran teoriler, kullanılan metotlar, ortaya çıkan ekoller, süregelen tartışmalar, iç ve dış dinamiklere göre gerçekleşen değişimlerle ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak ele alan bu önemli eser okurlarıyla buluşuyor...

Türkiye'de Eski Türk Tarihçiliği

Stok kodu: 978-605-81685-0-3
60,00₺ Normal Fiyat
48,00₺İndirimli Fiyat
  • Türkiye’de Eski Türk Tarihçiliği, tarih yazımının önemli konularından olan eski Türk tarihçiliğinin Türkiye’de ne zaman ve nasıl başladığını, süreç içerisinde ne gibi değişimlere uğradığını ve konuyla ilgili ekollerin nasıl ortaya çıktığını ele almaktadır. Çalışmanın ana kaynağı, eski Türk tarihi alanının önde gelen tarihçilerinin temel eserleridir. Yazarın belirlediği dört dönemde öne çıkan ve bir ekol oluşturan tarihçilerin eserleri dönemin siyasal ve sosyal yapısı, bilimsel bulguları, iç ve dış faktörlerin etkileri ile birlikte değerlendirilmiş, kavramsal ve metodolojik olarak karşılaştırmıştır.

    Birçok tezi ayrıntılı ve somut örneklerle analiz ederek tarafsız bir gözle hazırlanan bu kitap, Türkiye’de henüz gelişmekte olan tarih yazımı metodolojisine katkı sunacak önemli bir kaynak eserdir.

bottom of page