top of page

Ahmet Şimşek

Ahmet ŞİMŞEK.jpg

1997 yılında, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü’nden (tarih yan alanı) mezun oldu. Gazi Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2000 yılında “Tarihsel Hikayelerin Öğretimsel Katkısı” üzerine tarih eğitiminde master, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2006’da tarihsel zaman kavramı ve çocuklarda gelişimi üzerine tarih öğretmenliğinde doktora tezlerini verdi. 2010’da tarih eğitimi doçenti, 2016’da ise profesörü oldu. Gazi, Ahi Evran, Marmara, Sakarya üniversitelerinde çalıştı. Yazar son 7 yıldır tarih yazımı ve metodolojisi alanında ağırlıklı olmak üzere tarih eğitiminde çalışmaya devam etmektedir. TUHED (Türk Tarih Eğitimi Dergisi) baş editörü, Tarih yazımı çalıştaylarının eş başkanı, ISHE (Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu) Düzenleme Kurulu Üyesi, EPDAD Yönetim Kurulu Üyesidir. Türkiye’de Tarihyazımı, Tarih Nasıl Yazılır, Tarih İçin Metodoloji, Türk Tarihçileri, Dünyada Tarihçilik gibi kitapların editörüdür. Halen İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nde çalışmaya devam etmektedir.

Kitapları

milli tarih1.jpg
mesele1.jpg
bottom of page