top of page

Ali Çelik

Ali ÇELİK.jpg

Yükseköğrenimini İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’nde, 1979’da tamamladı. 1987 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalı’nda yüksek lisansı; 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 1994-1999 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında Yrd. Doç. olarak görev yaptı. 2000 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda doçent; 2006’da profesör oldu. 2006-2012 yılları arasında iki dönem dekan olarak idâri görevde bulundu. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayınlanmış çok sayıda ilmî makalesi ve uzmanlık alanıyla ilgili kitapları bulunmaktadır. Sahâbe Okulu, İslâm'ın Kabul ve Reddettiği Halk İnançları, Hz. Peygamber'in Hadislerinde Fitne Kavramı, Tarihte Kıbrıs ve Hala Sultan, Yunus Emre’nin Şiirlerinde İman-İbadet ve Ahlak Esasları, Sünnet’in Aktüel Değeri, Peygamberimizin Ramazan Günlüğü, Hikmet Damlaları (Kırk Hadis Şerhi), Kavram ve Mâhiyet Olarak Sünnet ve Bid’at yayımlanmış eserlerinden bazılarıdır.

Kitapları

tıbbi_ilmihal_1.jpg
bottom of page