top of page

Ali Satan

Ali SATAN.jpg

1990 yılında, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde “Halifeliğin Kaldırılışı” teziyle doktor unvanını kazandı (2001).
İki yıl boyunca İngiltere’de, kütüphane ve arşiv çalışmalarında bulunan yazar, cumhuriyet tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını sürdürmektedir.
İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye, Irak'ta İngiliz İşgal Yönetimi, Modern Türkiye Tarihi, Milli Tarihin İnşası, Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri adlarıyla kitaplar derlemekte, çeşitli belgesellerde, radyo ve televizyon programlarında metin yazarlığı ve danışmanlık yapmaktadır.
100 Soruda Birinci Dünya Savaşı, Türk ve İngiliz Belgelerinde Halifeliğin Kaldırılması, İstanbul’un Son Yüzyılı, Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları 1955-1983 kitaplarından bazılarıdır.
Halen Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kitapları

milli tarih1.jpg
halife 1.jpg
son halife 1.jpg
100 soru 1.jpg
bottom of page