top of page

Cengiz Kartın

Cengiz KARTIN.jpg

1979’da, Kayseri’de dünyaya gelen Cengiz Kartın, lise eğitimini Kayseri Lisesi’nde tamamladı. 2001’de Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2002’de Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde okutman olarak göreve başladı. 2005’te “Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele Döneminde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki Aşiretlere Yönelik Siyaseti” başlığı ile yüksek lisansını tamamlayarak tarih alanında Bilim Uzmanı unvanını aldı.

“İngiltere’nin Kürt Politikası (1918-1923)” başlıklı doktora çalışması için 2011-2012 döneminde Erciyes Üniversitesi Vakfı’nın bursu ile gittiği İngiltere’de The National Archives, British Library, SOAS Library, Royal Geographical Society, ELS Library, Congress Library; Sussex, Oxford, Cambridge ve New Castle Üniversitelerinde araştırmalar yapan Kartın; 2014’te doktor, aynı yıl yardımcı doçent doktor ve 2018’de doçent unvanı aldı.

2014’te Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atanan Kartın, Temmuz-Ağustos 2014, Temmuz-Ağustos 2015 ve Ocak 2018’de İngilizler, Kürtler, şehir tarihi ve uluslararası ilişkiler konularında araştırmalar yapmak üzere İngiltere’de bulunmuştur. Kartın, halen Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kitapları

100 soru 1.jpg
bottom of page