top of page

İlhan Özkeçeci

İlhan ÖZKEÇECİ.jpg

1980’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 1991’de Mimar Sinan Üniversitesi’nde sanatta yeterlik unvanı aldı. 1996’da Tezhip Anasanat Dalında doçent, 2003’te profesör oldu. Akademik eğitiminin yanı sıra İstanbul’da, Hattat Kemal Batanay’dan hat, klâsik Türk müziği ve tambur dersleri, Rikkat Kunt, Muhsin Demironat ve Tahsin Aykutalp’ten tezhip dersleri aldı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan Dîvânî meşk etti. 1997’de Hattat Hasan Çelebi’den “sülüs-nesih” dallarında hat icazetnamesi aldı. Kayseri Erciyes Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim faaliyetleri ve akademik çalışmalarını sürdürürken, yurt içinde ve yurtdışında pek çok merkezde hat-tezhip ve resim dallarında sergiler açtı, sempozyumlara katıldı, bilimsel araştırma projeleri yönetti. Türk müziği alanında da çalışmaları olan, bir süre İstanbul Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’nda görev yapan ve konserler veren Özkeçeci, marka tescili Türk Patent Enstitüsünce kabul edilmiş “tarab” adlı bir enstrüman tasarlamıştır. Özkeçeci, sanatın tarihi, kaynakları, teknik ve felsefesi hakkındaki bilimsel çalışmalarına devam etmekte ve halen Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

 

Türk Tezhip Sanatı ve Tezyini Motifler, Zamanı Aşanlar -IX. Yüzyıla Kadar Türk Sanatı-, Doğu Işığı -VII-XIII. Yüzyıllarda İslam Sanatı-, Türk Sanatında Tezhip, Türk Sanatında Kompozisyon / Composition in Turkish Art, Kore ve Türk Sanatı, Türk Sanatında Desen ve Kurgu yayımlanan kitaplarından bazılarıdır.

Kitapları

desen ve kurgu 1.jpg
hat 1.jpg
Tezhip 1.jpg
bottom of page