top of page
Müslüman Kadının Dönüşümü

Yazar:

Lütfi ŞEYBAN

 

MÜSLÜMAN KADININ DÖNÜŞÜMÜ

 

Günümüz İslâm coğrafyasında ve Türkiye’sinde, Müslüman kadının İslâmî bir kimlik oluşturmada yaşadığı pek çok sorunun kökeninin Abbasi döneminden kaynaklandığını biliyor musunuz?

Müslüman kadın imajında, Abbasi döneminde yaşanan İslâmî çizgi dışına yönelmiş önemli dönüşümler, İslâm hukukçularının içtihatları ile dinî kurallar haline getirildi ve Abbasiler vasıtasıyla İslâmiyet’i öğrenen sonraki bütün Müslüman toplumlar ve devletlerde de yaygın bir gelenek halini aldı.

Lütfi Şeyban’ın, klasik İslâm tarihi, İslâm coğrafyası ve Arap edebiyatı kaynaklarından yararlanarak hazırladığı; servet ve saltanat içinde, hayatın her çeşit zevkini tatmış olan Abbasi hanedanına mensup kadınları ve câriyeleri konu alan bu eserini ilgiyle okuyacaksınız

 

Müslüman Kadının Dönüşümü

Stok kodu: 978-605-81685-6-5
60,00₺ Normal Fiyat
48,00₺İndirimli Fiyat
 • · İslâm tarihinde, kadın konusunda İslâmî çizgi dışına yönelen ilk dönüşümler nasıl yaşandı?

  · Günümüzde, Müslüman kadının İslâmî bir kimlik oluşturmada yaşadığı pek çok sorunun kökeninin Abbasi döneminden kaynaklandığını biliyor musunuz?

  · Hilâfet devletinden saltanat devletine geçişte kadının değişen konumu

  · İslâm toplumunda cinsiyet ayrımcılığı ne zaman başladı?

  · Bugün ülkemizde hâkim olan geleneksel Müslüman kadın anlayışı, Emevi-Abbasi dönemlerinde oluşan İslâmî geleneğin derin izlerini taşıyor.

  · Geri ve arka planda kalan bir kadın kimliğini İslâmî bir kimlik olarak tanımlayabilen bir anlayış nasıl gelişti?

   · Abbasiler devri İslâm tarihinde,  kadın konusunda dönüşümün yaşandığı bir dönüm noktası.

  · Klasik İslâm tarihi, İslâm coğrafyası ve Arap edebiyatı kaynaklarında kadın imajı.

  · Geleneksel Müslüman kadın formatı İslâm hukukçularının içtihatları sayesinde nasıl dinî kurallar haline geldi?

bottom of page