top of page

Yusuf Duru

Yusuf DURUp.jpg

1967 yılında Konya’da doğdum. İlk, orta, lise ve üniversite tahsilimi Konya’da tamamladım. İlkokul üçüncü sınıfta bir temsilde üstlendiğim basit bir monologya ile başladı tiyatro sevdam ve o günden bu yana, Türkiye’nin tüm şehirlerinde ve Almanya başta olmak üzere, Hollanda, Belçika, İsviçre, Danimarka, İsveç, Lüksemburg, İngiltere ile birçok Avrupa ülkesinde, Avustralya’da, geleneksel Türk tiyatrosunun meddah, Nasreddin Hoca, orta oyunu, Karagöz gibi dallarını sergiledim. Geleneksel Türk tiyatrosu sevdam 1995 yılında başladı. O günden sonra tiyatro sanatının bu dalı ile çok daha yakından ilgilenmeye, araştırmalar yapmaya başladım. Meddahlığı kendime meslek olarak seçtim ve bu konuda yaptığım ciddi araştırmalar sonunda edindiğim bilgi birikimi ile sahne almaya başladım. 2010 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü’nce oluşturulan heyet tarafından Sivas şehrinde Buruciye meydanında, Ramazan ayına özel “Buruciye Yaz Akşamları” etkinliği kapsamında icra ettiğim meddah, karagöz ve orta oyunu gösterileri esnasında tespitim yapıldı. Aynı yıl içinde Bakanlık nezdinde oluşturulan seçici kurul tarafından geleneksel Türk tiyatrosunun meddah kültürünü layıkıyla temsile ve gerekli bilgi birikimine haiz olduğumuz tespit edilerek, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları projesi kapsamında Kültür Bakanlığı nezdinde “Geleneksel Tiyatro Sanatçısı Meddah” unvanı resmi olarak verildi. Ayrıca yine 2010 yılında UNESCO tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcı Dünya Sanatçısı” olarak kabul edildim. Halen Türk halk kültürü ve geleneksel Türk tiyatrosu icra sahasında önemli bir yeri olan meddah kültürü ile birlikte orta oyunu, Karagöz ve hikayeci örnekleri ile Nasreddin Hoca karakterini sahnelemek marifetiyle hem Türkiye’de hem Avrupa’da turneler ve gösterilerde kültür elçisi ve temsilcisi olarak çalışmaya devam etmekteyim.

Kitapları

karagöz1.jpg
çanakkale1.jpg
bottom of page